מאוד נהנתי לשיר יחד. עכשיו אני יודע שיש אנשים מדתות אחרות שאני יכול לסמוך עליהם. אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות שלנו דרך דיאלוג

מאוד נהנתי לשיר יחד. עכשיו אני יודע שיש אנשים מדתות אחרות שאני יכול לסמוך עליהם. אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות שלנו דרך דיאלוג