ניתן לחוש ששפה חדשה נוצרה, שתקשורת מכבדת ומתחשבת מתרחשת. אפשר לראות ירידה ברמת האלימות. ניתן לראות שהתלמידים וצוות המורים עבר תהליך של צמיחה אישית ורגשית ותהליך של הכרות לגילוי היופי הפנימי