אנו רואים שיכולת הויסות העצמי של התלמידים גדלה בעקבות הפעילות. תלמידי המועדונית משתמשים בשפה המיוחדת שהתפתחה ברמה היומיומית ומשתמשים גם בטכניקות הפעולה שנלמדו באופן חוויתי כגון האזנה "לקול האני האמיתי ולא לקול היריב". תלמידנו הטמיעו את דרכי הפעולה החיוביות הללו לתוך עולמם וזכו ביתר תובנה ושלוות נפש.