תכנית הנוער לגילאי 13-18

התכנית מבוססת על מושגים מהתכנית "לנצח במשחק החיים" וכן מהנסיון הרב של תוכניות דיאלוג הנוער "נוער יוצר שלום" .  התוכנית דנה במושגים כגון: הבחירות שלנו, האתגרים שלנו, כוח הנתינה, והכשרונות הייחודיים שלנו באופן מעמיק וחוויתי בהתאם ליכולותיהם הרגשיות והקונטיביות של בני הנוער. בנוסף, נלמדים מושגים כמו סיפוק מיידי לעומת סיפוק ארוך טווח, מודעות, וקבלת האחר והשונה.

התכנית מורכבת מהדגמות, דיונים, כתיבה אישית, יצירה ומשחקים. בתכנית הנוער יש דגש על מיזם חברתי שהנוער בוחר לבצע והכשרה להדרכה בקורסי הילדים.